fbpx
Thursday, July 25, 2024
Home2020March (Page 7)

Kwakava nekubuda kwechirwere cheCovid -19 munyika yeChina munaZvita wa2019. Chirwere ichi chakapararira kunedzimwe nyika. Heanoyi mashoko akakosha ekudzivirira anobva kuBazi reHutano neKurerwa Kwevana. 1. Chii chinonzi Covid-19? -Covid-19 iyo yaimbonzi Coronavirus chirwere chinokonzerwa neimwe mhando itsva yezvirwere yemaCoronavirus. Kune mhando zhinji dzemaCoronavirus dzino konzera urwere hwakajairika kusvika

  Kumizamo yakhe yokuvimba ukusabalala komkhuhlane obangelwa ligciwane leCorona (iCoronavirus) owaziwe njalo ngolokuthi Covid-19, uHulumende weZimbabwe ngaphansi kogatsha lwempilakahle lokulondolozwa kwabantwana wethule umbiko ochasisa phezulu kwalo umkhuhlane.   1 Kuyini iCovid-19 iCovid-19 ngumkhuhlane owaziwa ngokuthi Coronavirus obangelwa ngamagcikwane awecorona. Igcikwane leli libangela umvimbano, ukukhwehlela, ukoma komphimbo kanye lokutshaywa likhanda.

You cannot copy content of this page